• Goście korzystający z usług obiektu zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz ogólnie przyjętych przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 • Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 16ᵒᵒ w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10ᵒᵒ w dniu wyjazdu. Wynajem w sezonie letnim (lipiec, sierpień) jest dokonywany w cyklu tygodniowym. Terminy inne – w miarę wolnych miejsc.
 • Rezerwację wstępną (telefoniczną bądź mailową) należy potwierdzić, wpłacając na podane przez właściciela konto, zadatek w wysokości 30% całego pobytu w terminie dwóch dni.
 • W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.
 • Pozostałą kwotę za pobyt wraz z opłatą klimatyczną należy wpłacić gotówką w dniu przyjazdu podczas przekazania kluczy.
 • Za okres pobytu pobierana jest opłata za prąd i wodę (wg zużycia). 1,5zł kwh oraz 28 zł m3 wody
 • W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 400 zł, jako zabezpieczenie na wypadek ewentualnych szkód. Rozliczenie i zwrot kaucji (po odjęciu kwoty za zużycie prądu i wody) następuje w dniu wyjazdu po wspólnej kontroli domku.
 • Ilość osób kwaterowanych w domku nie może przekraczać łącznej ilości 5 miejsc noclegowych ustalonych przez właścicieli. Dodatkowa ilość osób w domku możliwa jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami obiektu. Opłata za kolejne osoby ustalana jest indywidualnie.
 • W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd), opłaty nie podlegają zwrotowi.
 • W przypadku odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Przyjazd ze zwierzętami zabroniony, chyba że jest to ustalone z właścicielami.
 • W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe (zamontowane czujniki dymu) zabronione jest używanie w domkach: świeczek (również tealight), grzałek, kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.
 • W domku obowiązuje zakaz smażenia ryb.
 • W przypadku nie przestrzegania powyższych zakazów naliczana jest kara w wysokości 1000 zł.
 • Ze względów porządkowych w przypadku wymeldowania prosi się o: zakręcanie kranów instalacji wodociągowej, zamykanie okien, wyłączanie oświetlenia i wyrzucenia śmieci. Każdorazowo Gość opuszczając domek powinien sprawdzić zamknięcie drzwi
 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domku powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domku oraz na terenie obiektu.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Gość przyjmuje do wiadomości, że parking znajdujący się na terenie obiektu jest parkingiem monitorowanym, ale niestrzeżonym.
 • Na terenie obiektu znajduje się strefa rekreacyjna (basen, trampolina, huśtawki itp.). Korzystanie przez dzieci z w/w strefy możliwe jest tylko pod opieką dorosłych.
 • Do każdego domku przysługuje 1 miejsce parkingowe na terenie obiektu.
 • Osoby z zewnątrz mogą przebywać na terenie obiektu do godz. 23:00.
 • W godzinach 22:00 – 6:00 obowiązuje cisza nocna.
 • Wszelkie usterki techniczne powinny być zgłaszane właścicielowi osobiście lub pod numerem telefonu 603 894 600
 • Właściciel nie odpowiada za niedogodności wynikające z przyczyn niezależnych takich jak brak prądu lub wody.
 • W trakcie całego pobytu prosimy o niezakłócanie spokoju innych Gości.
 • Środki czystości i artykuły spożywcze znajdujące się w domkach są pakietem startowym – braki prosimy uzupełniać we własnym zakresie.
 • Obiekt jest monitorowany.
 • Prosimy o nie puszczanie balonów ogrzewanych ciepłym powietrzem “Lampionów szczęścia” na terenie posesji.
 • W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 złotych.
 • Osoby które w sposób rażący naruszą zasady powyższego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.
 • Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu.